Case /Positionering, branding en communicatie Goedhart

Positionering, branding en communicatie Goedhart

Meer weten?

Neem contact op met Britt Jamar

britt@youngdudes.nl|T 0681377807

Goedhart is een innovatief printbedrijf en bestaat uit de disciplines Repro Services, Digital Printing en Marketing Solutions. De positionering van QS Goedhart kwam in 2020 niet overeen met de ambities en werd het moeilijker voor het bedrijf om zich te onderscheiden van de concurrentie.

Om deze uitdaging aan te pakken, besloot Goedhart de positionering opnieuw te bekijken. Na diverse Heilig Vuur sessies met medewerkers en klanten werden er nieuwe merkwaarden geformuleerd, die leidend zijn voor de communicatie en activiteiten van Goedhart. Om de ambities verder te bereiken werd er een uitgebreide merkstrategie ontwikkeld, waarbij er onder meer werd gekeken naar de geschiedenis van het bedrijf, de marktontwikkelingen en de wensen en behoeften van de doelgroepen. Dit heeft geleid tot een heldere en consistente profilering van het bedrijf, die bijdraagt aan een sterke reputatie en een grotere betrokkenheid van klanten en medewerkers.

Brandstory van Goedhart:
Goede ideeën helpen alles en iedereen vooruit.
Daarvoor moeten ze wel gedeeld kunnen worden. Dat is wat wij doen. Onze klanten hebben geweldige ideeën, willen hun kennis delen en  hun boodschap op overtuigende wijze onder de aandacht brengen.  Wij zien onze producten en diensten als middel om mensen  mee te nemen in een beleving, aan te zetten tot actie of te betrekken bij een goed verhaal.

Wij maken elke boodschap toegankelijk.
Wij zorgen voor het delen van kennis en informatie. 
Wij brengen ideeën tot leven.

Positionering, branding en communicatie Goedhart

Meer weten?

Neem contact op met Britt Jamar

britt@youngdudes.nl|T 0681377807

Positionering, branding en communicatie Goedhart
Positionering, branding en communicatie Goedhart
Positionering, branding en communicatie Goedhart
Positionering, branding en communicatie Goedhart
Positionering, branding en communicatie Goedhart
Positionering, branding en communicatie Goedhart
Positionering, branding en communicatie Goedhart